Gas

Verwarmingstoestellen kunnen op verschillende soorten gas werken. In Nederland is nog ca. 98% van de huishoudens aangesloten op het aardgasnet, dus zal de meest gebruikte gasvormige brandstof aardgas zijn. Alleen op plekken waar het niet rendabel is om een gasleiding te leggen, vinden we ‘witte vlekken’ in het aardgasnet. De (meestal afgelegen) woningen in die witte vlekken zullen dan gebruik moeten maken van een andere verwarmingsbron, bijvoorbeeld olie. Soms wordt gebruik gemaakt van vloeibaar propaan, dat in een tank in de tuin bovengronds wordt opgeslagen. Verder kennen we natuurlijk een mengsel van propaan en butaan, dat door het leven gaat als ‘campinggas’ en LPG. Zoals de naam al zegt wordt dit gasmengsel met name gebruikt in de recreatieve sector, zoals op boten en in caravans.
Vanaf 1 januari 2022 zal de samenstelling van het aardgas, dat gedistribueerd en gebruikt wordt in Nederland, geleidelijk worden gewijzigd. Dit betekent dat gastoestellen dan in Nederland geschikt moeten zijn voor de nieuwe samenstelling. Deze wijziging is noodzakelijk door het uitgeput raken van het Slochteren gasveld en de kleine velden. Nederland zal hierdoor meer aardgas uit het buitenland moeten invoeren. Deze aardgassen hebben een wat andere samenstelling dan het Groningse aardgas.