Certificatieschema NHK

Hieronder treft u de links aan naar de conceptstukken, behorende bij het NHK certificatieschema 01-2020.
Reacties kunnen tot 8 juni 2020 worden ingediend via sectretariaat@haardenbranche.nl.

  1. Link naar Certificatieschema NHK 01-2020 versie 04 met watermerk
  2. Link naar IKB concept 05-2020 met watermerk
  3. Link naar Schema Stelsel certificering gasinstallateur CO

Procedure:

  • Correctieronde CCvD (Centraal College van Deskundigen)
  • Inspraakronde deelnemers
  • Verwerken correctie in samenspraak met het CCvD
  • Aanvraag accreditatie