Rookgasafvoer

Rookkanalen

Rookgassen zijn een afvalproduct van iedere haard. Alleen een elektrische haard produceert deze gassen niet. Deze verbrandingsgassen moeten veilig worden afgevoerd. Daarbij houden we ons aan aparte regels voor enerzijds haarden of kachels met een open verbranding en anderzijds haarden of kachels met een gesloten verbranding.

Open verbranding

Van een open verbranding spreken we bij:

 • open haarden;
 • open haarden met gasblokkenvuur;
 • sommige inbouwhaarden;
 • sommige gashaarden;
 • sommige vrijstaande gaskachels;
 • houtkachels.

Deze typen haarden en kachels hebben alle een verticaal afvoerkanaal nodig om de hete verbrandingsgassen goed en veilig af te voeren.

Vereisten:

 • Het rookkanaal moet voldoende brandwerend zijn aangelegd ten opzichte van brandbare vloeren, vloerdelen of decoratieve wandelementen.
 • Het rookkanaal bevat zo weinig mogelijk bochten.
 • Het kanaal mag bochten bevatten van maximaal 45 graden. Bochten verminderen de trek en bevorderen de afzetting van teer- en roetresten aan de binnenkant van het rookkanaal.
 • Het kanaal moet bij een houtkachel boven de nok van het dak uitkomen, of in een vrij uitmondingsgebied wat afhankelijk is van de situatie.
 • Elk kanaal moet worden opgebouwd volgens de geldende bouwregelgeving.

Gesloten verbranding

Van een gesloten verbranding spreken we bij:

 • sommige inbouwhaarden;
 • de meeste pelletkachels;
 • sommige gashaarden:
 • sommige vrijstaande gaskachels.

Bij een gesloten verbranding maken we gebruik van een concentrisch kanaal (een pijp in een pijp). Via het buitenste van de pijp wordt de verbrandingslucht aangevoerd. Via het binnenste van de pijp worden de rookgassen afgevoerd.

Het kanaal dient bij de meeste gesloten toestellen eerst een stuk verticaal te worden aangelegd. Op verschillende toestellen is het zelfs mogelijk meteen met een bocht te beginnen. Er zijn ontzettend veel toepassingen mogelijk, waarbij lengtes van circa 15 tot 20 meter vaak mogelijk zijn. Uw SVG-specialist kan voor u een berekening maken.

Vereisten:

 • Het horizontale afvoergedeelte is vaak niet langer dan 3 meter. Maar horizontale lengtes tot 8 meter zijn in veel gevallen mogelijk.
 • Elk kanaal moet worden opgebouwd volgens de geldende bouwregelgeving.

Wie geen schoorsteen op het dak heeft staan, kan op deze manier toch een mooie haard of kachel plaatsen. De kosten van het rookkanaal liggen beduidend lager dan het laten metselen van een schoorsteen.