Vervangingsregeling

Ruil je oude haard of kachel in!

Met de vervangingsregeling oude haarden kan de eindgebruiker een stimuleringskorting tot wel 350 euro krijgen bij de aanschaf en gecertificeerde installatie van hoogwaardige hout gestookte kachels, inbouwhaarden en inzethaarden. Ook hoogwaardige gas gestookte haarden en kachels vallen onder deze regeling. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers toegankelijk.

Vind de deelnemende specialist!

Deze vervangingsregeling is een stimuleringsregeling op initiatief van de bij de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) aangesloten fabrikanten en DE-erkende detaillisten. De NHK sluit met deze regeling aan bij recente initiatieven vanuit de overheid om hernieuwbare energie in Nederland de stimuleren.

De NHK is aanspreekpunt voor de uitvoering van de regeling, de meewerkende fabrikanten en detaillisten voor de uitvoering.

Waarom deze stimulering?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven meer door warmte uit hernieuwbare bronnen worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.

Omdat in Nederland de publieke opinie nog steeds wordt beïnvloed door de emotie rond houtstook in de breedste zin van het woord, wil de branche haar uitgangspunten voor toestellen en installaties breed onder de aandacht brengen. Via deze eigen regeling van en voor leden van de NHK, worden particulieren en zakelijke gebruikers die doordacht en verantwoord hout gaan stoken dan ook financieel gestimuleerd.

Vanuit Europa is de houtkachel als Duurzame Energie toestel aangemerkt, mede omdat in veel gevallen sprake is van vervangende warmte / niet gebruikte fossiele energie. Immers, tijdens het stoken van de haard of kachel vervangt deze de aanwezige CV installatie in de meeste gevallen volledig.

De EcoDesign regeling welke in 2022 van kracht wordt, gaat ervoor zorgen dat houtgestookte toestellen aan minimale kwaliteits- en emissie eisen voldoen.
De NHK wil met deze eigen stimuleringsregeling de positieve effecten van EcoDesign versneld doorvoeren en koppelt deze toestelnorm ook nog eens aan de Duurzame Energie erkenning voor een verantwoorde installatie. De omslag naar een verantwoord en duurzaam stookgedrag kan zo samen met de eindgebruiker versneld en maximaal verantwoord worden gemaakt.

In de showrooms zijn de toestellen per 1 januari voorzien van een zogenaamd EcoLabel, waar uit blijkt in welke energie-efficiëntie klasse het toestel is ingedeeld. Onder de regeling vallen houtgestookte toestellen met minimaal een A label, gastoestellen met minimaal een C-label uit de lijst welke is gepubliceerd op deze website. Let op, niet opgenomen toestellen vallen NIET onder deze regeling.

Welke periode geldt de vervangsregeling?

Aanvragen kunnen enkel en alleen door de deelnemende detaillisten worden ingediend.
Koopovereenkomsten met een datum van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 komen voor deze regeling (onder voorwaarden) in aanmerking. Van 1 januari 2018 09.00 uur tot en met 8 juli 2018 17.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend.

Zie video NHK Inruilactie 2018