Vakpaspoort Centraal Register Techniek (CRT)

Zorg dat de inbedrijfsteller(s) het Vakpaspoort Techniek op hun telefoon/tablet hebben staan, dit is (tezamen met een geldig identiteitsbewijs) hun ID.

Na aanmelding moeten ze het Certificaat Gas van de Vakopleiding koppelen alsmede zich koppelen aan het CO gecertificeerde bedrijf/de bedrijven waar ze voor werken.

Let op, bij een KIWA audit is de volledigheid van het Vakpaspoort een onderdeel van de controles. Zo dient bijvoorbeeld een pasfoto te zijn ingevoerd, ook de koppeling van het Vakpaspoort aan het werkbedrijf is noodzakelijk. Op de website van Centraal Register Techniek worden alle vragen helder beantwoord.
Ook in de video hieronder wordt uitgelegd hoe een werkrelatie aangemaakt kan worden.