Vakpaspoort Centraal Register Techniek (CRT)

Zorg dat de inbedrijfsteller(s) het Vakpaspoort Techniek op hun telefoon/tablet hebben staan, dit is (tezamen met een geldig identiteitsbewijs) hun ID.

Na aanmelding moeten ze het Certificaat Gas van de Vakopleiding koppelen alsmede zich koppelen aan het CO gecertificeerde bedrijf/de bedrijven waar ze voor werken.