Brancherichtlijnen en factsheets

Brancherichtlijnen:

KWALITATIEVE HOUTSTOOK “De Zwitserse Methode” (PDF) –  Een informatieleaflet met infographics om het eenvoudig uit te leggen. Te downloaden voor eigen gebruik, maar ook om vrienden, buren en kennissen te informeren over verantwoord stookgedrag.

Brancherichtlijn Pellethaarden en -kachels, de uitmonding van rookgasafvoeren (PDF) – De wet- en regelgeving uitgelegd. Niet voor niets is in het Bouwbesluit en in de achterliggende normen en richtlijnen een positie beschreven voor toestellen op vast brandstoffen. Veel installateurs passen deze regels niet toe, helaas ontbreekt het ook aan handhaving. In dit document uitleg voor installateurs en handhavers.

Geveldoorvoer pelletkachel (PDF) – De Stichting NHk heeft waar het gaat over geveldoorvoeren bij pelletkachels een duidelijk standpunt ingenomen. In dit document de uitgangspunten in het kort samengevat.

Brancherichtlijn Houtstook (PDF) – De professionele haarden- en kachelbranche zet zich al jaren in voor kwalitatieve uitgangspunten achter houtstook. Op basis van vier pijlers worden deze uitgangspunten uiteengezet. Voor stokers, wetgevers en handhavers een prima document om alle informatie achter kwalitatief stoken te kunnen inzien.


Factsheets:

1812 Factsheet duurzaamheid en hernieuwbaarheid hout en pellets (PDF) – Europa is op de goede weg met duurzaamheid houtige biomassa!

1812 Factsheet CO2 emissies houtstook in Nederland (PDF) – De uitstoot van CO2 door houtverbranding is sinds 2006 met 55% gedaald!

1802 Factsheet fijnstof hout en pellets (PDF) – In deze factsheet staan diverse feiten inclusief bronvermelding. Dit document wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie, controleer dus altijd even uw versienummer.

190403 ECODESIGN toelichting en cijfers (PDF) – Dit document (versie 04-2019) bevat alle uitgangspunten van de EcoDesign regeling uit en toont cijfers die de relatie tussen de situatie in NL en de toekomst weergeeft.


Overige artikelen / documenten:

1802 Beste Buurman NHK (PDF) – Heeft u ook af en toe last van de rook van de buren? Dan helpt de NHK u op weg om hierover met uw buren in contact te komen. Er zijn namelijk diverse mogelijke oplossingsrichtingen waarin de NHK u en uw buren kan helpen om overlast te voorkomen. De NHK helpt.

Duurzaamheid van biomassa voor haarden en kachels (PDF)