Brancherichtlijnen en factsheets

Brancherichtlijnen:

Geveldoorvoer pelletkachel (PDF) – De Stichting NHK heeft waar het gaat over geveldoorvoeren bij pelletkachels al eerder een duidelijk standpunt ingenomen. In dit document de uitgangspunten in het kort samengevat. Let op, dit document is recent aangepast in verband met actuele uitspraken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast is per 1-1-2021 de nieuwe NEN2757 van kracht geworden onder het Bouwbesluit. Daaruit blijkt eenduidig dat ook het Bouwbesluit een geveldoorvoer NIET toestaat! 

De overige documenten worden geactualiseerd.

 


Factsheets:

Deze documenten worden geactualiseerd.

 


Overige artikelen / documenten:

Deze documenten worden geactualiseerd.