Artikelen biomassa (hout en pellets)

Vergelijking fijnstof elektrische auto vs een hout- of pelletkachel (PDF) – Dit document bevat de toelichting op basis waarvan kan worden vastgesteld dat een elektrische auto meer fijnstof per uur produceert dan een moderne hout- of pelletkachel.

Beleidsdocument voor gemeenten – NHK, mei 2019 (PDF) – Dit beleidsdocument bevat een duidelijk kader waarbinnen hout- en pelletkachels in het gemeentebeleid dienen te worden opgenomen.

Huiselijke houtstook moet in 2030 50% minder emissies uitstoten – Energeia, 5 april 2019 (PDF)

1802 Gezondheidswinst door schonere lucht (PDF) – Dit rapport van de Gezondheidsraad bevat feiten en aanbevelingen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland, zoals het bevorderen van kwalitatieve houtstook en uitfasering van oude stooktoestellen.

Duurzaamheid van biomassa voor haarden en kachels (PDF)

1803 Correctie Emissiebalans Duitsland (PDF) – In dit artikel van ADK-News wordt uiteengezet dat het ministerie van milieu in Duitsland de emissiebalans heeft bijgesteld. Houtgestookte toestellen zijn duidelijk schoner!


Kijk voor meer artikelen over gas, hout en pellets op de pagina Brancherichtlijnen en Factsheets.