Artikelen biomassa (hout en pellets)

Huiselijke houtstook moet in 2030 50% minder emissies uitstoten – Energeia, 5 april 2019 (PDF)

Duurzaamheid van biomassa voor haarden en kachels (PDF)

1812 Factsheet duurzaamheid en hernieuwbaarheid hout en pellets (PDF) Europa is op de goede weg met duurzaamheid houtige biomassa!

1812 Factsheet CO2 emissies houtstook in Nederland (PDF) De uitstoot van CO2 door houtverbranding is sinds 2006 met 55% gedaald!

1803 Correctie Emissiebalans Duitsland (PDF) In dit artikel van ADK-News wordt uiteengezet dat het ministerie van milieu in Duitsland de emissiebalans heeft bijgesteld. Houtgestookte toestellen zijn duidelijk schoner!

1802 Factsheet fijnstof hout en pellets (PDF) In deze factsheet staan diverse feiten inclusief bronvermelding. Dit document wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie, controleer dus altijd even uw versienummer.

1802 Gezondheidswinst door schonere lucht (PDF) Dit rapport van de Gezondheidsraad bevat feiten en aanbevelingen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland, zoals het bevorderen van kwalitatieve houtstook en uitfasering van oude stooktoestellen.

1802 Beste Buurman NHK (PDF) Heeft u ook af en toe last van de rook van de buren? Dan helpt de NHK u op weg om hierover met uw buren in contact te komen. Er zijn namelijk diverse mogelijke oplossingsrichtingen waarin de NHK u en uw buren kan helpen om overlast te voorkomen. De NHK helpt.

190403 ECODESIGN toelichting en cijfers (PDF) Dit document (versie 04-2019) bevat alle uitgangspunten van de EcoDesign regeling uit en toont cijfers die de relatie tussen de situatie in NL en de toekomst weergeeft.