Artikelen biomassa (hout en pellets)

Rapport basis voor beleid houtrook en luchtkwaliteit NHK-2020 (PDF) – Dit document bevat ondersteunende uitleg en verwijzingen naar kennisdocumenten, e.e.a. met als doel gemeenten te ondersteunen in het vormen van effectief en weloverwogen beleid rond houtstook.

Vergelijking fijnstof elektrische auto vs een hout- of pelletkachel (PDF) – Dit document bevat de toelichting op basis waarvan kan worden vastgesteld dat een elektrische auto meer fijnstof per uur produceert dan een moderne hout- of pelletkachel.

Huiselijke houtstook moet in 2030 50% minder emissies uitstoten – Energeia, 5 april 2019 (PDF)


 

Kijk voor meer artikelen over gas, hout en pellets op de pagina Brancherichtlijnen en Factsheets.