Onze activiteiten

Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK)

De Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) is een platform waar voortdurend  de kwaliteit van de toestellen, alsmede de installatie hiervan, en het opleidingsniveau van de installateurs wordt bevorderd. De NHK vormt daarnaast ook het aanspreekpunt voor onder andere de overheid voor het ontwikkelen en toepassen van wet- en regelgeving op het gebied van milieu en duurzame veiligheid. Dit alles komt tevens tot uiting in de Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen die door de NHK wordt verzorgd. Binnen de NHK zijn zowel fabrikanten (SHR) als detaillisten (SVG) actief.

Activiteiten:

  • Vakopleiding
  • Kennisdeling
  • Onderzoeken
  • Bevorderen innovaties

Verder:

  • Gesprekken overheid
  • Gesprekken maatschappelijke (belangen)organisaties
  • Overleg Brandweer NL
  • Overleg verzekeraars