Vakopleiding

Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen

De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche (NHK). De NHK heeft de organisatie van de vakopleiding in handen gelegd van de Stichting Gerard Swarte Fonds (GSF), de examens worden afgenomen door de Stichting Examens Haarden- en Kachelbranche (SEHK).

De doelstellingen van de vakopleiding zijn:

 • Het verbeteren van de vakkennis van personen werkzaam in de haarden- en kachelbranche.
 • Het verzorgen van opleidingen vanuit de Nederlandse enEuropese wetgeving en richtlijnen op het gebied van haarden en kachels.
 • Het bijdragen aan een professionele installatie van haardenen kachels.

De opleiding is bedoeld voor:

 • Personen die advies geven op het gebied van haarden en kachels.
 • Personen die betrokken zijn bij de installatie van haardenen kachels.

De vakopleiding bestaat uit de volgende onderdelen

 • Module Biomassa toestellen (hout en pellet)
 • Module Gas toestellen

Kosten voor leden van de NHK

De kosten voor het volgen van de vakopleiding zijn per werknemer in dienst van leden van de NHK verkoop-installatie of van de NHK fabrikanten-importeurs:

Kosten inschrijving cursist voor 1 module (gas of biomassa):

 • Opleiding: € 625,– excl. BTW
 • Examengeld: € 105,– excl. BTW voor het theorie examen en € 105,– excl. BTW voor het praktijkexamen. Totaal € 835,–

Kosten inschrijving cursist voor tweede Module (geldt ook bij inschrijving op later tijdstip, nadat één van beide modules is afgerond):

 • Opleiding: € 150,– excl. BTW
 • Examengeld: € 50,– excl. BTW voor het theorie examen en € 50,– excl. BTW voor het praktijkexamen. Totaal € 250,–

Kosten voor alle anderen:

Kosten inschrijving cursist voor 1 module (gas of biomassa):

 • Opleiding: € 990,– excl. BTW
 • Examengeld: € 210,– excl. BTW voor het theorie examen en € 210,– excl. BTW voor het praktijkexamens. Totaal € 1.410,–

Kosten inschrijving cursist voor tweede Module (geldt ook bij inschrijving op later tijdstip, nadat één van beide modules is afgerond):

 • Opleiding: € 250,– excl. BTW
 • Examengeld: € 100,– excl. BTW voor het theorie examen en € 100,– excl. BTW voor het praktijkexamen. Totaal € 450,–

Uitgebreide informatie treft u in het Protocol E-learning Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen aan.

Het certificaat Biomassa geeft onder voorwaarden recht op het, op grond van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie, mede door de overheid af te geven certificaat “DE-installateur van houtgestookte toestellen” (DE staat voor Duurzame Energie) en vormt tevens de basis voor de EVIS-erkenning biomassa voor installateur van haarden en kachels.

Het certificaat Gas, afgegeven na 1 juli 2021, geeft onder voorwaarden recht om als inbedrijfsteller op te treden zoals bedoeld in het Conformiteitsbeoordelingsschema NHK CBS 2021/01 (en verder) en vormt tevens de basis voor de EVIS-erkenning gas voor installateur van haarden en kachels.