CO certificering

Datum inwerkingtreding 01-04-2023! Lees hier meer over dit besluit.

De overheidscampagnes draaien ook in 2024 volop om de consument te wijzen op deze nieuwe wetgeving. Alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs mogen werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte gas-sfeerhaarden. Omgekeerd is de consument wettelijk verplicht alleen gecertificeerde bedrijven opdrachten te verstrekken. De eisen waaraan deze installatie- en onderhoudsbedrijven moeten voldoen, zijn geformuleerd in paragraaf 6.5.5 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

NHK BRL Certificering preventie koolmonoxide

In de wijziging van de Woningwet en de uitwerking hiervan in het Bouwbesluit 2012 en overgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving per 1 januari 2024, wordt op hoofdlijnen aangegeven dat bedrijven die zich bezighouden met werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties moeten beschikken over een procescertificaat. Hierbij heeft de minister destijds laten weten de voorkeur te geven aan de ontwikkeling van meerdere certificatie-schema’s die aan dit wettelijk kader voldoen. De NHK regeling is de technische vertaling van de wet naar de praktijk en bevat de voorwaarden waarmee bedrijven in aanmerking kunnen komen voor het wettelijk vereiste certificaat.

CO certificering

NHK heeft een eigen regeling ontwikkeld voor de haarden- en kachelbranche, welke zich kenmerkt vanwege het specialisme voor gas- en sfeerhaarden (lokale verwarming). Installatiebedrijven kunnen er voor kiezen om door Kiwa gecertificeerd te worden volgens de NHK BRL (beoordelingsrichtlijn).