CO-certificering en de NHK BRL

Wat is CO-Vrij

Enige jaren geleden heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gedaan naar het aantal koolmonoxide vergiftigingen door het gebruik van gastoestellen in Nederland. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de overheid besloten dat de wetgeving wordt uitgebreid met een certificeringsregeling voor de installatiebedrijven. Daarin zijn eisen opgenomen voor het proces en de werkzaamheden betreffende installatie, onderhoud en service aan alle gastoestellen.
Concreet komt dat erop neer dat alleen nog gecertificeerde bedrijven (proces-certificering) die gebruik maken van gekwalificeerde (speciaal daarvoor opgeleide) installateurs, gastoestellen in bedrijf mogen stellen. Oplevering dus aan de eindgebruiker pas nadat er een grondige veiligheidscontrole heeft plaatsgevonden, gevolg door afmelding van de werkzaamheden bij een controlerende instantie.

De wetgeving is inmiddels al van kracht. Momenteel is er een overgangsperiode. Vanaf 1 april 2023 treed de wet volledig in werking en zal er actief worden gehandhaafd.

Gashaarden en -kachels

De CO-Vrij wetgeving geldt dus ook voor alle gashaarden en gaskachels. Dat wil zeggen dat een installatiebedrijf die het toestel installeert, onderhoud of een reparatie uitvoert en het toestel daarna weer in bedrijf stelt, gecertificeerd moet zijn. De betreffende monteur, ook wel inbedrijfsteller genoemd, moet gekwalificeerd zijn (voor NHK geldt hiervoor als eis de vakopleiding, module gas). Dat kunt u controleren door te vragen naar het pasje van de monteur, wat op naam dient te staan van een gecertificeerd bedrijf. Op dat pasje (of een identificatie met het Vakpaspoort) staat naast een pasfoto ook het CO-Vrij logo.

Op de website van het Centraal Register Techniek vindt u alle gecertificeerde bedrijven binnen de verschillende sectoren. Van leden van de NHK mag vanaf 1 januari 2023 worden verwacht dat deze voldoen aan deze nieuwe wettelijke eisen.