CO-Vrij Certificering

Wat is CO-Vrij

Enige jaren geleden heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gedaan naar het aantal kolmonoxide vergiftigingen door het gebruik van gastoestellen in Nederland. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de overheid besloten dat de wetgeving wordt uitgebreid met een certificeringsregeling voor de installatie, onderhoud en service aan alle gastoestellen. Concreet komt dat erop neer dat alleen nog daarvoor speciaal opgeleide installateurs gastoestellen in bedrijf mogen stellen nadat er een grondige veiligheidscontrole heeft plaatsgevonden. De wetgeving is inmiddels al van kracht. Momenteel is er een overgangsperiode. Vanaf 1 april 2022 treed de wet volledig in werking en zal er actief worden gehandhaafd.

Gashaarden en -kachels

De CO-Vrij wetgeving geldt dus ook voor alle gashaarden en gaskachels. Dat wil zeggen dat een installateur die het toestel installeert, onderhoud of een reparatie uitvoert en het toestel daarna weer in bedrijf stelt, gecertificeerd moet zijn. Dat kunt u controleren door te vragen naar het pasje van de installateur. Daar staat het CO-Vrij logo op.  Binnenkort komt er ook op de website van de overheid en die van de NHK een overzicht van alle gecertificeerde bedrijven.