Enquête Filtertechnieken onder NHK leden

Om meer inzicht te krijgen in de toepassingen van katalysatoren en elektrostatische filters op houtkachels doet de NHK onderzoek om de omvang van deze technieken te inventariseren.

Katalysator:
Een katalysator is een passieve toepassing om de schadelijke stoffen van een houtkachel te neutraliseren door middel van een chemische reactie. Een katalysator bevat een bepaald medium zoals ondermeer Palladium, Platina of Rodium. Het bekendste voorbeeld is de Abcat of de Kaminfilterkat die in het rookgasafvoerkanaal worden geplaatst.

Elektrostatisch filter (ESP):
Dit is een fijnstoffilter dat bovenop de schoorsteen wordt geïnstalleerd. Het maakt gebruik van een hoogspanningselektrode om de deeltjes in het rookgas op te laden waardoor ze zich in de filter verzamelen. Het bekendste voorbeeld is de KW en de Exodraft.

  Vragenlijst Filtertechnieken

  1. Installeert u wel eens bovenstaande filters of katalysatoren?


  2. Hoeveel katalysatoren en/of filters heeft u in de laatste 2 jaar (24 maanden) geïnstalleerd?


  Aantal katalysatoren
  Aantal elektrostatische filters

  3. Hoe beoordeeld u het effect van deze katalysatoren?  Motivatie van uw antwoord bij vraag 3:

  4. Hoe beoordeeld u het effect van deze elektrostatische filters?  Motivatie van uw antwoord bij vraag 4:

  5. Overige opmerkingen:  Uw gegevens: