Enquête NHK leden

  Vragenlijst CO-Vrij Certificering

  1. Is uw bedrijf al in het bezit van het CO-Vrij certificaat?
  2. Werkt u al wel volgens het NHK schema en staat al een audit-afspraak met KIWA gepland?
  3. Werkt u volgens een ander schema?
  4. Bent u gestopt met de installatie / onderhoud / reparatie van gastoestellen?
  5. Bent u voornemens om op een later moment alsnog certificaathouder te worden door het auditproces via KIWA op te starten?

  5.a Toelichting bij vraag 5:
  6. Merkt u een toename, afname of gelijkblijvende vraag naar installaties van gastoestellen in het afgelopen jaar? (nieuwe installaties)

  6.a Percentage toename of afname:

  6.b Toelichting oorzaak:
  7. Merkt u een toename, afname of gelijkblijvende vraag naar service, onderhoud en/of reparatie van gastoestellen?

  7.a Percentage toename of afname:

  7.b Toelichting oorzaak:
  8. Is met de invoering van de CO-Vrij wetgeving de veiligheid van gebruikers van gastoestellen in Nederland naar uw mening verbeterd?

  8.a Toelichting:
  9. Overige punten die de NHK mee kan nemen in de evaluatie met de Rijksoverheid, bijvoorbeeld toegenomen werkdruk, kosten, enz. enz.:

  Uw gegevens: