LVI Nederland

Lokale Verwarmings Installateurs Nederland

Bent u in het bezit van een mooie haard of kachel? Dan wilt u deze laten onderhouden of installeren door een vakkundig installateur.
Een installateur die is aangesloten bij LVI Nederland waarborgt die zekerheid. De LVI installateur staat voor gedegen vakmanschap en gegarandeerde kwaliteit.

De meerwaarde van uw LVI installateur

LVI Nederland is een stichting die de belangen behartigt van de opgeleide Lokale Verwarming Installateur (zonder showroom) in Nederland. De stichting heeft tot doel het behartigen van de maatschappelijke en politieke belangen en het bevorderen van de kwaliteit van leveranties en werkzaamheden van aangesloten installateurs van haarden en kachels. Het doel van de stichting is tevens het presenteren van de aangeslotenen als vakbekwame installateurs van haarden en kachels.

De stichting tracht deze doelen te bereiken binnen de beleidskaders van de Vereniging Nederlandse Haarden- en Kachelbranche verkoop-installatie (NHK verkoop-installatie) onder andere door:

  • het instellen van een openbaar register waarin aangeslotenen, die voldoen aan de door de stichting te stellen normen, kunnen worden opgenomen;
  • het voeren van een beeldmerk dat door de aangeslotenen die in het register zijn opgenomen, mag worden gevoerd;
  • het bevorderen en onderhouden van de vakbekwaamheid en vaardigheden van de aangeslotenen;
  • het bevorderen van het vakkundig installeren van haarden en kachels, ondermeer door het uitvoeren van kwaliteitsinspecties;
  • het overleggen met de NHK verkoop-installatie over door deze vereniging uit te dragen standpunten die voor de aangeslotenen van belang kunnen zijn;
  • het verzamelen en bewerken van branchegegevens;
  • het bevorderen van gezonde concurrentie en goede verstandhouding tussen de aangeslotenen;
  • alle andere activiteiten die aan het doel kunnen bijdragen.

Kwaliteitszorg

Aangeslotenen bij LVI Nederland dienen de Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen van de Stichting NHK met succes te hebben gevolgd. Aangeslotenen hebben tegen gereduceerd tarief toegang tot zowel de vakopleiding als tot bijscholingen welke aan de vakopleiding zijn verbonden. Ook zijn aangeslotenen bij LVI Nederland verbonden aan het NHK kwaliteitssysteem, de geschillenregeling en de erkenningsregeling.

Check uw LVI installateur

Wilt u controleren of uw LVI installateur terecht het LVI beeldmerk gebruikt? Informeer via secretariaat@haardenbranche.nl, wij geven u per omgaande zekerheid.