Inventarisatie aantal inbedrijfstellingen per jaar

  Het is voor de goedkeuring van het NHK CO-Vrij certificatieschema door de Raad van Accreditatie van belang een beeld te krijgen van het aantal inbedrijfstellingen in Nederland. Daarbij gaat het om een redelijke inschatting van de omvang en diversiteit van de bedrijven, gebaseerd op het totaal aantal installaties.

  Ook voor KIWA zijn deze aantallen van belang om het aantal steekproeven / steekproefgrootte vast te kunnen stellen.

  We vragen jullie dan ook om per omgaande, uiterlijk eind van de week, onderstaande informatie aan te leveren.
  - Deze informatie voor elke KvK inschrijving afzonderlijk invullen.
  - De aantallen per jaar zo goed mogelijk inschatten.
  - Het betreft hier uitsluitend de GASinstallaties (hout, pellet, overige dus niet meerekenen).

  Het aantal inbedrijfstellingen als gevolg van nieuwe installaties per jaar:
  Het aantal inbedrijfstellingen na reparaties per jaar:
  Het aantal inbedrijfstellingen na onderhoud per jaar:

  De hierboven verstrekte informatie zal anoniem worden verwerkt door het secretariaat!