Onderzoek leden

De NHK doet momenteel een onderzoek naar het effect van de mate van onderhoud aan houtkachels en haarden (verder te noemen houtkachels). Dit onderzoek is heel belangrijk om bijvoorbeeld vast te stellen in welke mate regulier onderhoud kan bijdragen aan lagere emissies en een hoger rendement. Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van een breder onderzoek waarbij ondermeer ook laboratoriumtests worden uitgevoerd.  Wij stellen het zeer op prijs als u de onderstaande vragen zorgvuldig wil beantwoorden. Alvast onze hartelijke dank!

  Vragenlijst onderhoud houtkachels

  1. Biedt u onderhoudscontracten aan voor houtkachels?

  2. Welke percentage van de kopers van een houtkachel sluit bij u een onderhoudscontract af?

  3. Puttende uit uw ervaring, hoe schat u de staat van de houtkachels bij de consument thuis in?


  (hoort bij vraag 3) Graag wat aanvullende uitleg over uw antwoord:

  4. Wat is de meest voorkomende oorzaak bij een slecht functionerende houtkachel (meerdere antwoorden mogelijk).


  (hoort bij vraag 4) Welke van deze problemen komt het vaakst voor?

  5. Wat is de meest voorkomende oorzaak bij problemen met het toestel?


  (hoort bij vraag 5) Anders, namelijk:

  6. Wat is de meest voorkomende oorzaak bij problemen met het rookkanaal?


  (hoort bij vraag 6) Anders, namelijk:

  7. Wat is de meest voorkomende oorzaak bij problemen met de toevoer van verbrandingslucht?


  (hoort bij vraag 7) Welke oorzaak komt het vaakst voor?

  8. Wat is de meest voorkomende oorzaak bij problemen met de brandstof?


  (hoort bij vraag 8) Welke oorzaak komt het vaakst voor?

  9. Wat is de meest voorkomende oorzaak bij problemen met het stookgedrag?


  (hoort bij vraag 9) Anders, namelijk:

  10. Biedt u ook stooktrainingen aan voor stokers?


  (hoort bij vraag 10) Welke vorm van instructie geeft u aan uw klanten?

  11. Om het stoken nóg veiliger te maken wordt gesproken over het instellen van een APK. Hoe lang zou zo’n APK volgens u geldig moeten zijn:

  12. Voor verplichte eindkwaliteit van de installatie is nu minimale wetgeving, maar geen handhaving. Wat zou u een goede oplossing vinden?

  Heeft u nog andere opmerkingen die u over dit onderwerp kwijt wilt? Vul deze hieronder in:

  Uw gegevens: