Documenten

LAATSE VERSIES EN OVERIGE INFORMATIE

Algemeen aandachtspunt: Waar in de documenten wordt gesproken over Bouwbesluit 2012 is dat per 1 januari 2024 vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Medio 2024 zal een nieuw schema (beoogd) worden vastgesteld waarin e.e.a. tekstueel zal zijn aangepast. 

BRL NHK – Conformiteitsbeoordelingsschema NHK CBS 2021/05 d.d. 04-09-2023

Certificatiereglement KIWA versie 15-10-2017

IKB – NHK IKB 2022/03 d.d. 7 juni 2022

NHK Model Checklist CO 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model Checklist Ingebruikstelling en Overdracht 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model Checklist verplichte documenten binnen het kwaliteitssysteem 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model Checklist verplichte documenten binnen het proces 2022-03 d.d. 13-05-2024

NHK Model klachtregister 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model melding van (bijna) CO ongevallen 2022-01- d.d. 202 januari 2022

NHK Model Overzicht medewerkers en vakbekwaamheden 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model overzicht meet- en beproevingsmiddelen 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model steekproeven en registratie werkzaamheden 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model vrijgave van gasverbrandingsinstallaties 2022-01 d.d. 20 januari 2022

Norm CO-meting in de opstellingsruimte NHK-G-001 2021/04 d.d. 7 maart 2022

Norm CO-meting INSTALLATIE NHK-G-002 2021/04 d.d. 1 januari 2024


Benodigde NEN’s en NPR’s

 • NEN 1087:
 • NEN 2757:
 • SNPR 3378 (deel 20)
 • NPR 3378 (deel 22)
 • NPR 3378 (deel 45)
 • NPR 3378 (deel 47)
 • NPR 3378 (deel 60)
 • NPR 3378 (deel 61) is per 2022 komen te vervallen samengevoegd met deel 60! Deel 60 zit nog wel in het NHK pakket (gratis).

In samenwerking met NEN hebben wij exclusief voor alle leden van NHK een NEN Connect standaardpakket samengesteld. U kunt hier klikken om uw abonnement af te sluiten. NHK leden moeten de code NHKCO2022 gebruiken.

U kunt deze delen ook los aanschaffen op www.nen.nl.

 


Contactgegevens leveranciers meetapparatuur:

Wöhler – NHK/LVI leden krijgen korting

Testo – NHK/LVI leden krijgen korting

 • mevrouw Diana Mangrey
 • telefoon: (036) 548 70 00
 • e-mail: info@testo.nl

Disclaimer:
De meetapparatuur dient te voldoen aan de eisen welke zijn beschreven in het CBS, bijlage 9 en in de meetnormen NHK-G-001 en NHK-G-002. De in het CBS en het IKB opgenomen geschikte merken en typenummers zijn slechts voorbeelden en deze kunnen vanuit de leverancier aangepast worden. Vraag dus altijd naar je leverancier om het voor jouw situatie geschikte apparaat. In het schema hieronder, in het CBS en in het IKB kun je zien aan welke eisen de apparatuur moet voldoen.