Documenten

LAATSE VERSIES EN OVERIGE INFORMATIE

BRL NHK – Conformiteitsbeoordelingsschema NHK CBS 2021/03 d.d. 14 april 2022

 • DOWNLOAD CBS
 • Huidige versie is NHK CBS 2021-03
 • Wijzigingen in deze versie ten opzichte van versie 2021-02:
  • NPR 3378 deel 61 is komen te vervallen.
  • De wijze van auditeren is nader gespecificeerd.
  • De normen NHK-G-001 en 002 zijn volledig in het schema opgenomen.
  • Bedrijven dienen minimaal 1 vakbekwaam persoon in dienst te hebben. Let op: Hiermee wordt bedoeld dat NIET onder de vakbekwaamheid van een derde (inhuurkracht) kan worden gewerkt. ALLE actieve inbedrijfstellers namens de certificaathouder dienen aantoonbaar vakbekwaam te zijn, waarvan er dus minimaal 1 aantoonbaar in loondienst dient te zijn.
  • Alle medewerkers kunnen zich identificeren via de App van het CRT. Daartoe zijn door de schemabeheerders afspraken gemaakt met het CRT.
  • Bewaartermijn is verlengd naar 7 jaar, conform verplichting die ook geldt bij de belastingdienst.
  • Het procescertificaat is aangepast (alleen logo’s).

Certificatiereglement KIWA versie 15-10-2017

IKB – NHK IKB 2022/02 d.d. 21 februari 2022

 • DOWNLOAD IKB
 • Wijzigingen ten opzichte van NHK IKB 2022/01
  • NPR 3378 deel 61 is komen te vervallen.
  • NHK Model Checklist verplichte documenten binnen het proces 2022-02 is aangepast
  • Verwijzingen naar NPR3378 deel 61 zijn komen te vervallen.

NHK Model Checklist CO 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model Checklist Ingebruikstelling en Overdracht 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model Checklist verplichte documenten binnen het kwaliteitssysteem 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model Checklist verplichte documenten binnen het proces 2022-02 d.d. 21 februari 2022

NHK Model klachtregister 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model melding van (bijna) CO ongevallen 2022-01- d.d. 202 januari 2022

NHK Model Overzicht medewerkers en vakbekwaamheden 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model overzicht meet- en beproevingsmiddelen 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model steekproeven en registratie werkzaamheden 2022-01 d.d. 20 januari 2022

NHK Model vrijgave van gasverbrandingsinstallaties 2022-01 d.d. 20 januari 2022

Norm CO-meting in de opstellingsruimte NHK-G-001 2021/03 d.d. 20 december 2021

Norm CO-meting INSTALLATIE NHK-G-002 2021/03 d.d. 20 december 2021


Benodigde NEN’s en NPR’s

 • Bouwbesluit (volstaat een link naar bv https://www.bouwbesluitonline.nl/docs/wet/bb2012)
 • NEN 1087:
 • NEN 2757:
 • SNPR 3378 (deel 20)
 • NPR 3378 (deel 22)
 • NPR 3378 (deel 45)
 • NPR 3378 (deel 47)
 • NPR 3378 (deel 60)
 • NPR 3378 (deel 61) is per 2022 komen te vervallen samengevoegd met deel 60! Deel 60 zit nog wel in het NHK pakket (gratis).

In samenwerking met NEN hebben wij exclusief voor alle leden van NHK een NEN Connect standaardpakket samengesteld. U kunt hier klikken om uw abonnement af te sluiten. NHK leden moeten de code NHKCO2022 gebruiken.

U kunt deze delen ook los aanschaffen op www.nen.nl.


Voorbeeld geschikte meetapparatuur

 • CO meting opstellingsruimte: Wöhler CM 220.
 • CO meting toestel: Testo 300 en de Wöhler A 450 ECO.

Contactgegevens leveranciers:

Wöhler – NHK/LVI leden krijgen korting

Testo – NHK/LVI leden krijgen korting

 • mevrouw Diana Mangrey
 • telefoon: (036) 548 70 00
 • e-mail: info@testo.nl