Stappenplan

1. Vakopleiding afronden (Module Gas)

Eén van de eisen is dat alle inbedrijfstellers van gastoestellen in het kader van de wettelijke CO-certificering voor gastoestellen dienen te beschikken over het opleidingscertificaat (slagingsbewijs) van de Module Gas (afgegeven na 1 juli 2021) van de Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen – zie https://stichting-nhk.nl/vakopleiding/


2. Downloaden BRL NHK

Ga naar de download pagina.


3. Processen inrichten

Richt uw processen (bedrijf) en werkwijze (montage) in aan de hand van het genoemde conformiteitsbeoordelingsschema en beschik over inbedrijfstellers.


4. Aanmelden bij Certificerende Instelling (CI)

Geef bij de CI aan (na het afronden van de processen inrichten) dat u gecertificeerd wil worden conform de NHK BRL.


5. Toelatingsonderzoek

De auditeur neemt contact met u op voor het maken van afspraken met betrekking tot het Toelatingsonderzoek.


6. CO-certificering

Na akkoord verstrekt de CI het procescertificaat en geven zij invulling aan de verdere steekproeven en audits.