Staatssecretaris Van Veldhoven: “Categorisch verbod houtstook niet aan de orde”

Ministerie vraagt kachelbranche Ecodesign voor houtkachels vanaf 1-1-2020 versneld in te voeren

Den Haag, 15 januari 2019 – In een vandaag gepubliceerde brief van staatssecretaris Van Veldhoven staat dat er geen categorisch verbod komt op houtstook. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vraagt de Nederlandse Haarden & Kachelbranche (NHK) ook om de Ecodesign-richtlijn voor nieuw verkochte kachels vanaf 1 januari 2020 versneld in te voeren. Verder wil de bewindsvrouw een goede voorlichtingscampagne starten en gemeentes in staat stellen om overlastsituaties aan te pakken.

De gepubliceerde brief loopt vooruit op het dertigledendebat over houtkachels, wat 16 januari gehouden wordt in de Tweede Kamer.

RIVM

Uit eerder onderzoek van het RIVM blijkt dat fijnstof afkomstig uit houtverbranding niet meer of minder schadelijk is dan fijnstof van bijvoorbeeld het verkeer. Het spreekt voor zich dat het beperken van verbrandingsemissies een breed gedragen belang heeft. Het Platform Houtrook en Gezondheid komt met aanbevelingen om de overlast te verminderen. Gert Kooij, woordvoerder van de NHK: “We willen als deelnemer in dat Platform graag een fundamentele bijdrage leveren aan het zoveel mogelijk terugdringen van vervuilende uitstoot. Het stoken van biomassa is onderdeel van het Klimaatakkoord van Parijs, bij goed gebruik van biomassa is dat een duurzame verwarmingsmanier.”

Ecodesign

De Ecodesign-richtlijn is een maatregel die ervoor gaat zorgen dat hout en pellet gestookte haarden en kachels aan strenge kwaliteits- en emissie eisen voldoen. Gert Kooij: “Ecodesign is een relatief nieuwe EU-regelgeving, erop gericht te zorgen dat fabrikanten al bij het ontwerp van een product rekening houden met de impact op het milieu gedurende de gehele levensduur. Deze regeling zou eigenlijk per 1 januari 2022 van kracht zijn, de staatssecretaris trekt die datum nu naar voren. Dat is geweldig nieuws! Als branche staan we er al enkele jaren klaar voor om deze norm te hanteren.”

ISDE-subsidie

De staatssecretaris geeft verder aan dat er momenteel een evaluatie van de ISDE-subsidie plaatsvindt. De NHK is voorstander van deze subsidie als deze gekoppeld wordt aan kwaliteitsnormen. Zowel voor wat betreft de emissie-eisen als voor wat betreft de installatie-eisen.

Campagne

De staatssecretaris erkent in haar brief dat kwalitatieve houtstook moet blijven bestaan. Zij pleit voor een campagne om mensen bewust te maken van de gevolgen van stoken voor eigen gezondheid en de omgeving. Ook zal er een stookalert komen, opgezet door het KNMI en het RIVM. Gert Kooij: “Samen met de detaillisten van de NHK staan we voor kwalitatieve houtstook, een deugdelijke installatie en duurzame biomassa. Wij maken daarom vanuit onze expertise graag afspraken met het ministerie om te komen tot een goede samenwerking aan ons gemeenschappelijke doel.”

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.