“We moeten mensen ontmoedigen om fout te stoken”

Staatssecretaris Van Veldhoven pleit voor versneld invoeren van EcoDesign voor houtkachels vanaf 1-1-2020 en goede voorlichting

In het plenair debat dat afgelopen donderdagavond 16 januari plaatsvond in de Tweede Kamer stond het onderwerp houtkachels op de agenda. Dit naar aanleiding van de eerder gepubliceerde brief van Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Zij gaf op 15 januari aan dat er geen categorisch verbod komt op houtstook. Daarnaast wil zij ook dat er voorlichting komt om goed te stoken en wil ze gemeentes overlastsituaties laten aanpakken. De Nederlandse Haarden- en Kachelbranche was bij het debat aanwezig. In deze blog lees je onze ervaringen.

Stelling: Is er een afname of een toename van het aantal kachels?

Van Veldhoven hanteert cijfers van het CBS en erkent dat die cijfers afwijken van de NHK-cijfers. “Het CBS gaat op mijn verzoek met de kachelbranche in overleg over de juiste cijfers”, zegt Van Veldhoven. “Het totaal aantal kachels neemt af en het aantal pellletkachels neemt iets toe. In totaal wordt het kachelpark uiteindelijk wel schoner.” Benno de Groot namens de brancheorganisatie: “Wij zien dat er veel minder houthaarden en houtkachels zijn, wat blijkt uit het landelijk onderzoek van Right in 2018. De cijfers van Right zijn specifieker dan de CBS-statistieken. Ook blijkt dat het houtverbruik flink is gedaald met minder fijnstofuitstoot als gevolg.”

Hout-of pelletkachel of -haard Aantal in Nederland Aantal werkelijk gebruikt afgelopen 12 maanden
Open haard 398.000 252.000
Inzethaard/inbouwhaard 224.000 190.000
Vrijstaande kachel 380.000 351.000
Pelletkachel 50.000 48.000
Totaal 1.052.000 841.000

In onze overtuiging ligt de verbeterkans vooral bij de verouderde stookinstallaties (de openhaard en de verouderde inzethaard). Daarnaast hebben we gepleit voor voorlichting, iets waar de staatssecretaris nu ook gehoor aan geeft. 

Overlastbeperking

Een ander onderzoek van Motivaction geeft aan dat 50% van de mensen weleens overlast hebben van houtrook. Benno: “In dat onderzoek zijn alle vormen van overlast op één hoop gegooid, dus ook van barbecues, vuurkorven in de tuin, houtgestookte jacuzzi’s en houtkachels. Dat is een belangrijke nuance in die cijfers.” Hoe dan ook, de staatsecretaris is helder: “Ik vind echter niet dat mensen de kachel moeten sluiten.” Slechts 10% van de mensen die weleens overlast ervaren, is voorstander voor maatregelen tegen houtrook. Als branche willen we niets liever dan de overlast tot een minimum te beperken. Benno: “Wij pleiten voor het versneld invoeren van de EcoDesign-richtlijnen in 2020 (niet in 2022) en het uitfaseren van verouderde installaties.” EcoDesign gaat ervoor zorgen dat hout en pellet gestookte haarden en kachels aan strenge kwaliteits- en emissie eisen voldoen. “De staatssecretaris gaat die richtlijn nu inderdaad versneld invoeren, wat natuurlijk geweldig nieuws is! Daarnaast willen we een keurmerk voor stookhout en training voor stokers bij de aanschaf van een nieuw toestel. Ook een vakkundige installatie volgens de DE-erkenning is dringend noodzakelijk, zeker ook in combinatie met de handhaving op bestaande wet- en regelgeving. Tot slot is een bewustwordingscampagne bij bestaande stokers essentieel.”

Ontmoedigen fout stoken

Van Veldhoven wijst erop dat we op de juiste manier en met het juiste hout stoken. Fout stoken moeten we volgens haar ontmoedigen en inzetten op voorlichting. Benno: “Inderdaad, wij zien dit ook. Voorlichting speelt een grote rol en die campagne steunen we van harte. Wij zijn daar al mee bezig, maar kunnen hulp van de overheid goed gebruiken. In de voorlichting zou wat ons betreft ook aandacht moeten zijn voor de kachel zelf. De emissie van een open vuur in een vuurkorf is door de lagere verbrandingstemperatuur een stuk hoger dan de uitstoot van een gesloten haard. Hoe dan ook: samen met alle partijen in het platform Houtrook en Gezondheid gaan we graag voor schoon én duurzaam stookgedrag in Nederland!”

5 Comments

 • Is het mogelijk om een katalysator/roetfilter te plaatsen?

  Erik 8 februari 2019
  • Ja, dat is mogelijk. Maar niemand doet dat. Daar kun je je dus niet achter verschuilen als je tegen een verbod op houtkachels bent.

   H. Wanningen (Staatsbosbeheer) 11 februari 2019
   • Vanuit de NHK wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar dergelijke filtertechnieken. Daarbij zijn diverse fabrikanten en partijen betrokken. Een gedragen visie over de werking van de reeds beschikbare filtertechnieken ontbreekt echter nog. De NHK zal dergelijke innovaties en/of technieken pas ondersteunen zodra een effectieve, brede werking kan worden aangetoond. Dit om te voorkomen dat producten onterecht als oplossing worden aangemerkt.

    Stichting NHK 14 februari 2019
 • Waar ik nooit iets over hoor of lees is het begrip allesbrander waarvan sommigen denken dat daar alles in gestookt kan worden. Zelfs afval. Dit is dus absoluut niet waar.
  In een allesbrander kan zowel kolen als hout gestookt worden. Een verkeerde gedachte zal dus veel verontreiniging in het milieu geven.

  Wim van Stiphout 10 februari 2019
  • Bijna iedereen stookt afval. Kap- en snoeiafval, pallets, schrootjes, afval van de meubelfabriek… Bedrijven en gemeenten komen zo gratis van afval af dat ze anders tegen betaling moesten (laten) afvoeren en stokers komen gratis aan hout. Maar afval (laten) verbranden is verboden. Wij als RIVM waarschuwen daar ook voor.
   Misschien dat de NHK daar eens een campagne over wil opzetten: het enige hout dat je mag verbranden, is hout dat geteeld en verkocht is als haardhout – de rest is allemaal verboden en kan je een stevige bekeuring opleveren.

   Jan Brouwer de Koning (RIVM) 11 februari 2019

Leave a comment

Your email address will not be published.